UEFA – Unija Evropskih Fudbalskih Asocijacija

UEFA-Unija Evropskih Fudbalskih Asocijacija Eng. (Union of European Football Associations – UEFA)  Organizacija UEFA UEFA je organizacija koja predstavlja administrativni i kontrolni organ evropskog fudbala, odnosno glavno upravno telo evropskog fudbala. UEFA organizuje nacionalna i klupska takmičenja, kontroliše novac, nagrade, propise i medijska prava za ta takmičenja.Kada je reč o bogatstvu i uticaju na svetski fudbal, UEFA je […]

Nastavi sa čitanjem....

FIFA – Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija

FIFA – Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija Franc. (Fédération Internationale de Football Association – FIFA) Organizacija i Struktura FIFA je međunarodna organizacija koja predstavlja upravno telo zaduženo za svetski fudbal njegovu organizaciju, promociju i unapređenje, njeno sedište je  u Cirihu, Švajcarska. Kongres FIFA je vrhovni organ organizacije, sastavljen je od predstavnika svih članica FIFA. Svak članica ima pravo glasa […]

Nastavi sa čitanjem....

IFAB – Međunarodni odbor fudbalskih saveza – organizacija, istorijat

IFAB – Međunarodni odbor fudbalskih saveza Eng. (International Football Association Board – IFAB) Organizacija IFAB IFAB je međunarodno telo jedino nadležno da određuje i menja  fudbalska pravila. IFAB je sastavljen od pet članova: četiri člana britanske fudabalske federacije Engleska (FA), Škotska (SFA), Severna Irska (IFA), Vels (FAV) i  FIFA koji predstavlja druge fudbalske asocijacije. Generalna skupština je najviši organ IFAB-a […]

Nastavi sa čitanjem....

CONMEBOL – Fudbalska konfederacija Južne Amerike

CONMEBOL – Fudbalska konfederacija Južne Amerike Špan. (CONfederacion sudaMEricana de FutBOL – CONMEBOL) Organizacija CONMEBOL CONMEBOL je  fudbalska konfederacija Južne Amerike.  Nadležnost konfederacije je organizacija takmičenja nacionalnih selekcija i klubova, kao i druga pitanja vezana za fudbal na ovim prostorima. Kongres je glavno telo organizacije u čijem sastavu su predstavnici svih nacionalnih saveza, Svako udruženje ima pravo […]

Nastavi sa čitanjem....

CONCACAF – Fudbalska konfederacija Severne Amerike, Srednje Amerike i Kariba

CONCACAF – Fudbalska konfederacija Severne Amerike, Srednje Amerike i Kariba Eng. (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football – CONCACAF) Organizacija CONCACAF CONCACAF  predstavlja Severno-srednje-američku i karipsku fudbalsku konfederaciju. Organi upravljanja su Kongres kao najviše telo, tu je Izvršni Odbor koji ima do 15 članova, predsednik, tri podpredsenika po jedan iz tri zone koje čine CONCACAF, […]

Nastavi sa čitanjem....

OFC – Fudbalska konfederacija Okeanije

OFC – Fudbalska konfederacija Okeanije Eng. (Oceania Football Confederation – OFC) Organizacija OFC OFC je najviše vladajuće telo zaduženo za fudbal na prostoru Okeanije. Organi upravljanja su Kongres koga čine  11 nacionalnih fudbalskih asocijacija, on donosi odluke u vezi statuta i njegove primene, odobrava godišnje izveštaje, organizuje izbore. Svaka članica ima punovažan glas u odlučivanju […]

Nastavi sa čitanjem....

AFC – Azijska fudbalska konfederacija

AFC – Fudbalska konfederacija Azije Eng. (Asian Football Confederation – AFC)  Organizacija  AFC AFC je glavno upravno telo za fudbal na području Azije a od 2006. uključuje i Australiju. Glavni organi su Kongres i Izvršni odbor koji je odgovoran za primenu statuta AFC-a i odluka AFC kongresa. Sve odluke koje donose stalni odbori AFC-a  takođe moraju biti ratifikovano od strane Izvršnog […]

Nastavi sa čitanjem....

CAF – Fudbalska konfederacija Afrike

CAF – Fudbalska konfederacija Afrike Eng. (Confederation of African Football – CAF) Organizacija CAF CAF je rukovodeći organ fudbala u Africi. Predstavlja nacionalne fudbalske saveze Afrike, organizuje kontinentalna, nacionalna i klupska takmičenja. Generalna skupština je glavno telo CAF-a i definiše opštu politiku i sprovođenje relevantnih odluka. Generalnu skupštinu čine: · Predstavnici pridruženih nacionalnih udruženja; · Članovi Izvršnog […]

Nastavi sa čitanjem....