Fudbalska takmičenja

Fudbalska takmičenja

Spisak fudbalskih organizacija koje  organizuju reprezentativna i klupska fudbalska takmičenja.

 

FIFA takmičenja

FIFA takmičenja

FIFA – Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija, organizuje reprezentativna i klupska takmičenja u koje je uključeno svih šest FIFA konfederacija sa svojim nacionalnim i klupskim ekipama. Detaljnije…

 

UEFA takmičenja

UEFA  Takmičenja

UEFA – Unija evropskih fudbalskih asocijacija, u kojoj se nalazi 55 nacionalnih fudbalskih saveza, organizuje brojna takmičenja na evropskom kontinetu. Takmičenja koja se organizuju mogu se podeliti na reprezentativna i klupska. Detaljnije…

 

 

CONMEBOL takmičenja

CONMEBOL takmičenja

CONMEBOL – Fudbalska konfederacija Južne Amerike, organizuje takmičenja, rerezentativna i klupska u koja su uključene sve nacionalne fudbalske federacije sa svojim nacionalnim i klupskim timovima. Detealjnije…

 

 

CAF takmičenja

CAF takmičenja

CAF – Fudbalska konfederacija Afrike, organizuje takmičenja  rerezentativna i klupska u koja su uključene sve nacionalne fudbalske federacije sa svojim nacionalnim i klupskim timovima. Detaljnije…

 

 

CONACAF takmičenja

CONACAF takmičenja

CONACAF – Fudbalska konfederacija Severne Amerike, Srednje Amerike i Kariba, u čijoj organizaciji se igraju rerezentativna i klupska takmičenja u koja su uključene sve nacionalne fudbalske federacije sa svojim nacionalnim i klupskim timovima. Detaljnije…

 

 

AFC takmičenja

AFC takmičenja

AFC – Fudbalska konfederacija Azije, je organizator reprezentativnih i klupskih fudbalskih takmičenja na Azijskom kontinentu. Detaljnije…

 

 

OFC takmičenja

OFC takmičenja

OFC – Fudbalska konfederacija Okeanije, organizuje reprezentativna i klupska takmičenja u zoni svog delovanja. Detaljnje…