Pravila fudbala – Ofsajd, Prekršaji i nesportska ponašanja

Pravila fudbala

Pravila fudbala – 11. Ofsajd

Ofsajd položaj
Biti u ofsajd položaju nije samo po sebi prekršaj.
Igrač se nalazi u ofsajd položaju kada:
– je bliži protivničkoj poprečnoj liniji od lopte i pretposlednjeg protivničkog igrača.

Igrač se ne nalazi u ofsajd položaju kada je:
– na sopstvenoj polovini terena, ili
– u istoj liniji sa pretposlednjim protivničkim igračem, ili
– u istoj liniji sa dva poslednja protivnička igrača.

Pravila fudbala - Ofsajd

Prekršaj
Igrač u ofsajd položaju se kažnjava samo ako se, u trenutku kada je saigrač dodirnuo ili odigrao loptu, prema proceni sudije,
aktivno uključuje u igru:
– Ometanjem igre, ili
– Ometanjem protivnika, ili
– Izvlačeći prednost iz ovog položaja.

Nije prekršaj
Nije prekršaj ofsajda kada igrač primi loptu direktno:
– Iz udarca sa vrata, ili
– Iz ubacivanja, ili
– Iz udarca iz ugla

Igrač koji se nalazi na središnoj liniji smatra se da se nalazi na svojoj polovini terena za igru.
Za svaki prekršaj ofsajda, sudija dosuđuje protivničkoj ekipi indirektan slobodan udarac koji treba da bude izveden sa mesta gde je učinjen prekršaj.

Pravila fudbala –  12. Prekršaji i nesportska ponašanja

Prekršaji i nesportska ponašanja kažnjavaju se na sledeći način:

Direktan slobodan udarac
Direktan slobodan udarac se dosuđuje protivničkom timu ako igrač učini bilo koji od sedam prekršaja na način koji sudija ocenjuje kao nepažljiv, bezobziran ili upotrebom prekomerne snage:
– Udari ili pokuša da udari nogom protivnika,
– Saplete ili pokuša da saplete protivnika,
– Skače na protivnika,
– Napada protivnika,
– Udari ili pokuša rukom da udari protivnika,
– Gura protivnika,
– Startuje (uklizava) u protivnika.

Direktan slobodan udarac se isto tako dosuđuje protivničkom timu
ako igrač učini bilo koji od sledeća tri prekršaja:
– drži protivnika,
– pljune na protivnika,
– namerno dodirne loptu rukom (izuzev vratara u sopstvenom kaznenom prostoru).
Direktan slobodan udarac će se izvesti sa mesta gde se prekršaj dogodio

Kazneni udarac
Kazneni udarac će se dosuditi ako je bilo koji od deset gornjih prekršaja učinio igrač u sopstvenom kaznenom prostoru, bez obzira na položaj lopte, a pod uslovom da je u igri.

Indirektan slobodan udarac
Indirektan slobodan udarac će biti dosuđen u korist protivničkog tima ukoliko vratar unutar svog kaznenog prostora, načini bilo koji od sledeća četiri prekršaja:
– ako koristi više od šest sekundi dok kontroliše loptu rukama, pre nego što je pusti iz svog poseda,
– ako ponovo dodirne loptu rukama pošto se oslobodi njenog poseda, a da pritom loptu nije dodirnuo bilo koji igrač,
– ako rukama dodirne loptu pošto mu je istu namerno stopalom uputio njegov saigrač,
– ako rukama dodirne loptu pošto je primi direktno iz ubacivanja od strane njegovog saigrača.

Indirektan slobodan udarac se takođe dosuđuje u korist protivničkog tima, ukoliko igrač, po mišljenju sudije:
– igra na opasan način,
– sprečava kretanje protivnika,
– sprečava vratara da loptu vrati u igru,
– učini bilo koji prekršaj koji prethodno nije spomenut u Pravilu 12, zbog koga je igra prekinuta, da bi se izrekla opomena ili da bi igrač bio isključen.
Indirektan udarac će se izvesti sa mesta gde se prekršaj dogodio

Disciplinske kazne

Žuti karton
Igrač će biti opomenut i pokazaće mu se žuti karton ako učini bilo koji od sledećih prekršaja:
– kriv zbog nesportskog ponašanja,
– negoduje rečima ili pokretima,
– učestalo krši Pravila igre,
– odlaže nastavljanje igre,
– ne poštuje propisanu razdaljinu kod nastavljanja igre iz udarca iz ugla, slobodnog udarca ili ubacivanja,
– uđe ili ponovo uđe u teren za igru bez sudijine dozvole, namerno napusti teren za igru bez sudijine dozvole.

Pravila fudbala - Nesportska ponašanja
(autor fotografije: Fanny Schertzer)

Isključenje ( crveni karton )
Igrač, zamenik ili zamenjeni igrač će biti isključen sa terena za igru i pokazaće mu se crveni karton ako učini bilo koji od sledećih sedam prekršaja:
– kriv za ozbiljan prekršaj igre (grubost),
– kriv za nasilno (drsko) ponašanje,
– pljuje protivnika ili neko drugo lice,
– ako protivničkoj ekipi spreči pogodak ili očiglednu priliku za pogodak, igrajući namerno loptu rukom (ovo se ne odnosi na vratara u njegovom kaznenom prostoru),
– koji protivničkom igraču, koji se kreće prema protivničkim vratima, spreči očiglednu povoljnu priliku za pogodak,
prerkšajem koji se kažnjava slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem,
– upotrebljava nepristojne, uvredljive ili pogrdne reči i/ili gestove,
– dobije drugu opomenu na istoj utakmici.

Igrač, zamenik ili zamenjeni igrač koji je isključen i pokazan mu je crveni karton mora da napusti blizinu terena za igru i tehnički prostor.

 

Pravila fudbalske igre 
( IFAB – Međunarodni odbor fudbalskih saveza – organizacija nadležna za fudbalska pravila )

1.Teren za igru, 2. Lopta, 3. Igrači, 4. Oprema igrača, 5. Sudija, 6. Ostali članovi sudijskog tima, 7. Trajanje utakmice, 8. Početak i nastavak igre, 9. Lopta u igri i van igre, 10. Pogodak, 11. Ofsajd, 12. Prekršaji i nesportska ponašanja,
13. Slobodni udarci, 14. Kazneni udarci (penal), 15. Ubacivanje, 16. Udarac sa vrata, 17. Udarac iz ugla.

Više informacija i detaljna fudbalska pravila možete naći na: www.theifab.com

Prati i podeli

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *