OFC – Fudbalska konfederacija Okeanije

OFC – Fudbalska konfederacija Okeanije Eng. (Oceania Football Confederation – OFC) Organizacija OFC OFC je najviše vladajuće telo zaduženo za fudbal na prostoru Okeanije. Organi upravljanja su Kongres koga čine  11 nacionalnih fudbalskih asocijacija, on donosi odluke u vezi statuta i njegove primene, odobrava godišnje izveštaje, organizuje izbore. Svaka članica ima punovažan glas u odlučivanju […]

Nastavi sa čitanjem....